Terminologie/Terminology

 

 

Wortelbladeren (radical leaves)

Bladeren, gelegen aan de voet van een plant of stengel; vooral die rechtstreeks voortvloeien uit de wortel, onderstam, of een wortelachtige stam.

Sympatrisch

Organismen met een overlappende geografische spreiding.

Dambo

Ondiepe wetlands in centraal, zuid en oost Afrika, met name in Zambia en Zimbabwe. Ze worden meestal aangetroffen op vlaktes met veel regenval. Ze zijn vertakt, net als een rivier. Ondanks dat ze nergens heel groot zijn, zijn ze zo veel voorkomend dat ze tezamen toch groot gebied vormen.

 

Sheating leaves: beschermbladeren, een aangepast blad dat nieuwe uitlopers en bloemknoppen ter bescherming omsluit.

Node: plek waar een blad aan de stengel zit of heeft gezeten.

Internode: stuk stengel tussen twee nodes.

 

Kleurenpalet mauve

Kleurenpalet magenta

 

Radical leaves

Leaves, located at the base of a plant or stem; especially arising directly from the root, rootstock, or a root-like stem

Sympatric

Plant species occurring within the same or overlapping geographical areas.

Dambo

A word used for a class of complex shallow wetlands in central, southern and eastern Africa, particularly in Zambia and Zimbabwe. They are generally found in higher rainfall flat plateau areas, and have river-like branching forms which may be nowhere very large, but common enough to add up to a large area.