Alle pagina's zijn zowel in het Engels als in het Nederlands

The pages all are in Dutch and in English.

 

Dierama's

Engelhengel/Angel's Fishing Rods

 

In het Nederlands zijn ze bekend als Engelhengel, in het Engels als Angel's Fishing Rods: Dierama's. En dat geeft precies aan waar ze op lijken. Meestal hangende, soms staande bloemen aan zeer dunne, maar enorm stevige aren. Elk zuchtje wind brengt beweging; sierlijk, betoverend. Ik ken niemand die eraan voorbijloopt als ze in bloei staan. En ik werd er op slag verliefd op toen ik ze voor het eerst zag tijdens een vakantie in Engeland.

 

Wie maakt deze website?

Mijn naam is Giny de Jong. Ik heb sinds 2013 een hobbykwekerij voor vaste planten (www.jagertjeshof.nl) met als specialisatie Dierama's. In de zomer van 2013 ben ik in Engeland verliefd geworden op Dierama's. Vandaar deze website. Zodat meer mensen kennis kunnen maken met deze bijzondere planten. In woord en in beeld.

 

"Dierama, The Hairbells of Africa"

Het is de bedoeling een zo volledig mogelijk beeld te geven van de soorten en van de mooiste cultivars.

Voor de globale beschrijving van de soorten wordt o.a. gebruik gemaakt van het boek "Dierama, The Hairbells of Africa", geschreven door O.M. Hilliard en B.L. Burtt. Eigenlijk het enige boek met een uitgebreide beschrijving van hoogte, bloemen, bladeren, knolomvang, herkomst en vindplaats. Het is niet de bedoeling om het boek over te schrijven, maar wel om de belangrijkste kenmerken te vermelden. Wil je alle details weten, raadpleeg dan het boek: ISBN nummer 1-874802-01-7 (alleen nog tweedehands verkrijgbaar).

Ik ben heel blij dat ik inmiddels toestemming heb gekregen van de uitgever om de informatie uit het boek te gebruiken.

 

Nederlands en Engels

De teksten worden zoveel mogelijk in het Nederlands en Engels gemaakt. Omdat Nederlands mijn moedertaal is, zullen er wel de nodige fouten in het Engels voorkomen. Ik sta open voor correcties.

 

Foto's en afbeeldingen

Foto's en afbeeldingen worden altijd vermeld met de maker ervan. De foto's die ik zelf heb gemaakt zijn over het algemeen van planten die gezaaid zijn. Daardoor kan het gebeuren dat de foto toch niet de juiste soort laat zien. Ik streef ernaar om zoveel mogelijk foto's te plaatsen van geverifieerde planten.

Heeft u foto's en wilt u die delen, stuur dan s.v.p. een mail naar info@jagertjeshof.nl.

 

In Dutch they are known as Engelhengel, in English as Angel's Fishing Rods. And that indicates precisely what they look like. Mostly pendulous, sometimes erect flowers at very thin, but strong flowering stems. The slightest breeze brings movement; gracious, enchanting. I don't know anyone that walks by them when they are flowering.

 

Who is the author of this website?

My name is Giny de Jong. I have a hobby nursery since 2013 (www.jagertjeshof.nl) and I grow perennials. I am equally long in love with Dierama's since I first saw them in Engeland in the summer of that year: love at first sight! Therefor I am building this website. So more people can get to know these special plants.

 

"Dierama, The Hairbells of Africa"

It is intended to give as complete a picture as possible of the species and of the most beautiful cultivars.

For the description of the species, use is made of the book "The Hairbells of Africa Dierama," written by O.M. Hilliard and B.L. Burtt. Actually the only book with an extensive description of height, flowers, leaves, corm size, origin and reference. I don't intend to copy the book, I want to give the main characteristics. If you want to know all details, consult the book: ISBN 1-874802-01-7 (only second hand available).

I am very glad that I now have been given permission by the publisher to use information from the book.

 

Dutch and English

The texts are in Dutch and English as much as possible. Because my native language is Dutch, there will be, without a doubt, several mistakes in the English text. I'm open to criticism, please tell me about it when texts are not correct.

 

Photos and images

Photos and images are always shown with the information about the creator. The photos that I have taken myself are generally of plants that are sown. Thereby it can happen that the photo is not of the right species. I aim to place as many pictures as possible from verified plants.

Do you have any pictures of (verified) Dierama's and do you wish to share them, please send an e-mail to info@jagertjeshof.nl.

 


Photo by Giny de Jong: Dierama pulcherrimum in mijn tuin 2016/Dierama pulcherrimum in my garden 2016