Dierama trichorhizum

Dierama trichorhizum komt voor van de bergen in het oosten van Transvaal tot Natal, het oosten van Lesotho en een deel van Transkei (Zuid-Afrika), tussen 1200 en 2700 m hoogte. Ze groeien vaak in vochtige tot moerassige graslanden, maar ze zijn ook waargenomen op droge steenachtige plaatsen. Ze groeien vaak in grote groepen.

 

Algemeen Plant bestaat uit een enkele stengel of tot 3 stengels bij elkaar.
Bladeren Tot 4 wortelbladeren, altijd op een aparte scheut en vaak niet ontwikkeld tijdens de bloei. 15 - 40 cm lang, 2 - 3,5 mm breed, verkorte beschermbladeren op bloemstengel 3-5.
Bloem Licht mauve of roze tot lichtpaars, 18 - 25 mm.
Bloemstengel 10 - 60 cm met een internode aan de basis, 5-20 mm lang tussen de bovenkant van de knol en het onderste blad en met 1 of 2 kleine knolletjes die zich ontwikkelen in de oksel van een van de lagere beschermbladeren. Bloeiwijze vaak bestaand uit 1 staande stengel met 1-5 bloemen , meestal hangend.
Bloeiperiode Tussen september en oktober, in hogere gebieden tot half december (zuidelijk halfrond).

Dierama trichorhizum ranges from the mountains of eastern Transvaal to Natal, the eastern part of Lesotho and in a part of Transkei (South Africa), between 1200 and 2700 m above sea-level. The plants often favour moist to marshy grassy places, but they have also been recorded from dry stony areas. The plants are usually found in extensive colonies.

 

General Plant consisting of a single stem or up tp 3 tufted together.
Leaves Radical leaves up to 4, always on a separate shoot and often not developed at flowering, 15 - 40 cm long x 2 - 3.5 mm, reduced sheating leaves on flowering stem 3-5.
Perianth Pale mauve or pink to light purple, 18 - 25 mm.
Flowering stem 10-60 cm long with a basal internode, 5-20 mm long between the top of the corm and the lowest cauline leaf and with 1-2 cormlets developing in the axil of one of the lower leaf sheaths, inflorescences often consisting of only 1 erect spike bearing 1-5 flowers.
Flowering period Between September and October, at the highest altitudes as late as the first half of December (southern hemisphere).

Dierama trichorhizum, Naude's Nek (South-Africa) 2008, Photos by Cameron McMaster.