Soorten/Species

 

Het geslacht Dierama omvat 44 soorten.

 

 

The genus Dierama counts 44 species.