Dierama dubium

Weinig bekende soort, alleen geregistreerd in grasland in Natal, Mahlabatini in het noorden en ten zuiden van Stanger. Hij groeit op een hoogte van 1200-1500 m.

In het boek staat alleen een afbeelding van een gedroogde plant. Er is echter wel duidelijk te zien dat de bloemen heel donker zijn. Het meest opvallende is dat de bloemen heel klein zijn, soms korter dan de schutbladeren.

 

Algemeen De plant bestaat uit een enkele stengel.
Wortelbladeren Veel, 40 - 85 cm lang, 3,5 mm breed.
Bloem Donker paarsrood, 14 - 18 mm.
Bloemstengel 75 -150 cm, bloeiwijze hangend.

A little-known species recorded only from Natal, from Mahlabatini in the north and south to Stanger. The plant grows in grassland, between 1200 and 1500 m above sea level.

The book only shows an image of a dried plant. However, you can see clearly that the flowers are very dark. Dierama dubium is remarkable for its small flowers that are often shorter than the subtending bracts.

 

General Plant consisting of a single stem.
Radical leaves Several, 40 - 85 cm x 3.5 mm.
Perianth Dark purple-red, 14 - 18 mm.
Flowering stem 75 -150 cm long, inflorescences pendulous.